اتحادیه اروپا؛ از مخمصه کرونا تا بحران موجودیت

اتحادیه اروپا؛ از مخمصه کرونا تا بحران موجودیت

[ad_1] چند پژوهشگر اروپایی در مقاله ای تحلیلی تاکید کرده اند که هر گونه عملکرد اتحادیه اروپا در برابر بحران بی سابقه شیوع کرونا،  سرنوشت اتحادیه اروپا را تحت شعاع قرار خواهد داد و در همین راستا، این اتحادیه باید با بکار گرفتن راهکارهای خلاق، دموکراتیک و متحد از تهی شدن ارزش های ساختاری و فروپاشی انسجام کارکردی نهادهای خود … Read more

صنعت سلامت محور، پشتیبان سلامتی در جامعه

صنعت سلامت محور، پشتیبان سلامتی در جامعه

[ad_1] با توجه به اهمیت موضوع سلامت در کشور، در کنار تمام پیشرفت های حوزه سلامت، همچنان کشور با چالش های فراوانی مواجه بوده و هست. از این جهت سلامت امری است، که هم مردم، هم حاکمیت و دولت و سایر قوا، و هم صاحبان صنایع، بخش های تولیدی، تحقیقاتی، بازرگانی و خدمات دهنده باید … Read more

آغاز توزیع بسته های حمایتی در جزیره کیش

آغاز توزیع بسته های حمایتی در جزیره کیش

[ad_1]  در قالب این طرح حمایتی، ۱۳۰۰بسته حمایتی شامل برنج و گوشت به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان که از محل کمکهای مردمی تامین شده بین خانوارهای نیازمند، زیان دیده از ویروس کرونا و کسانیکه کسب کارآنان در نتیجه بحران ناشی از این بیماری مسری به رکود کشیده شده بتدریج توزیع خواهد شد.    این بسته های … Read more