صاحبان ۴۸ واحد تجاری و مسکونی آستارا به پویش بخشش اجاره بها پیوستند

[ad_1] سامان ساسانیان عصر دوشنبه در فرمانداری آستارا افزود :عمده این واحدها شامل نانوایی، باشگاه های ورزشی و اغذیه فروشی است. وی توضیح داد : این پویش با همکاری خبرنگاران با...