ایرنا – قربانلق

ایرنا - قربانلق

[ad_1] ایرنا – آق قلا – عید قربان که در زبان ترکمنی «قربانلق»گفته میشود،یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان و از مناسبتهای مورد احترام ترکمن ها است . زنان ترکمن نقش مهمی در این عید دارند،آنها در روز عید خانه های خود را آراسته،چارقد های نو به سر خود و فرزندان نموده،نماز عید را در خانه … Read more