افت و قطع آب آشامیدنی ۶۳۰ خانوار روستایی پلدختر با گذشت یک ماه

افت و قطع آب آشامیدنی ۶۳۰ خانوار روستایی پلدختر با گذشت یک ماه

[ad_1] آب مایه حیات بشر و زندگی بدون آب امکان پذیر نیست اما متاسفانه در شرایط شیوع ویروس منحوس کرونا که بیشتر از هر زمان به آب نیاز است اهالی روستای مورانی در چنین شرایطی با مشکل بی آبی دست و پنجه نرم می کنند. یکی از اهالی روستای مورانی گفت: آب لوله کشی در این روستا قطع … Read more

مصرف آب در استان یزد ۳۰ درصد افزایش یافت

مصرف آب در استان یزد ۳۰ درصد افزایش یافت

[ad_1] محمد فاتحی بدون اشاره به اعداد و ارقام با اشاره به وضعیت فعلی کرونا نیاز به مصرف آب به خصوص در بحث شرب و بهداشت را یک ضرورت دانست و افزود: حساسیت تامین آب در شرایط بحرانی دو چندان شد. وی با بیان اینکه  یزد در منطقه گرم و خشک قرار دارد و با محدودیت منابع آب مواجه … Read more