SEO بهینه سازی موتور جستجو برای خدمات حرفه ای شرکت

[ad_1]

خدمات حرفه ای شرکت کرده اند برای همین نیاز به SEO بهینه سازی موتور جستجو به عنوان نشانی از هر کار دیگر به دلیل حرفه ای مانند پزشکان و وکلا و حسابداران به عنوان رقابت خود را در زمینه تعالی به عنوان هر نوع دیگر استفاده از اینترنت برای ترویج خدمات خود را.

بنابراین ضروری است که هر صفحه در وب سایت خود را متمرکز شده است به عنوان آنجا که ممکن است در یک کلمه کلیدی خاص که هر صفحه وب بهینه شده است هر دو آنلاین و آفلاین برای خود کلمه کلیدی (keyword می توانید با مراجعه به یک کلمه یا یک عبارت.) هدف SEO بهینه سازی موتور جستجو برای متقاعد کردن الگوریتم های موتور جستجو که خود صفحه است که بسیار مربوط به عبارت جستجو استفاده می شود.

‘صفحه’ تاکید شده است چرا که اکثر موتورهای جستجو لیست صفحات و وب سایت های تمام و آن صفحه می تواند صفحه اصلی خود و یا هر صفحه دیگر در وب سایت شما. ما باید با مراجعه به گوگل از اینجا چون که موتور جستجو طول می کشد حدود 80 درصد از کل آنلاین ترافیک جستجو و اگر شما ذکر شده در صفحات اول دو گوگل و سپس آن را فراموش کرده ام.

در اینجا یک خلاصه کوتاه از چگونه شما می توانید بهبود خود را در لیست موتور جستجو با استفاده هوشمندانه گردد استراتژی SEO که شامل هر دو در صفحه و خارج از صفحه بهینه سازی موتور جستجو و تکنیک های. باید تاکید کرد که این ” SEO ملزومات و وجود دارد بیشتر تکنیک های پیشرفته است که می تواند به شما پرش در رقابت خود را اما که بیش از حد متمرکز و تخصصی را شامل می شود در اینجا.

در اینجا عمده جستجوگرها تکنیک های که شما می توانید بر روی هر یک از صفحات وب خود را.

بخش از صفحه وب خود

شما باید دو بخش مهم در منبع کد HTML هر صفحه را در سایت خود: سر بخش و ‘بدن’ بخش. محتوای ‘سر’ بخش دیده نمی شود و تنها توسط عنکبوت موتور جستجو است که با استفاده از آن به منظور تعيين ارتباط صفحه شما را به جستجو توسط گوگل کاربر.

گوگل نمی مراقبت بیش از حد در مورد خود را صفحه در نظر گرفته شده و تمرکز آن الگوریتم را تعیین می کند ارتباط خود و شغل خود است برای متقاعد کردن این الگوریتم که صفحه خود را به ارزش ارائه شده به کسانی که در جستجوی اطلاعات است. عنکبوت نیست نگاهی به صفحه خود و ارزیابی آن برای کلمه کلیدی شما با استفاده از آن, اما شاخص آن در رابطه با ارتباط آن به جستجوی عبارات و کلمات کلیدی استفاده شده توسط جستجوگر.

در اینجا است که یک اجرا در نوع اساسی از جستجوگرها بهینه سازی آن است که همه باید در هر صفحه را در وب سایت خود را که شگفت آور تعداد زیادی نیست.

یک) Meta Tags:

متا تگ ها به نظر می رسد در ‘سر’ بخش خود صفحه HTML قبل از ‘بدن’ بخش. مهم متا تگ ها در HTML صفحه شما هستند تگ عنوان و تگ توضیحات است. نگه داشتن در ذهن است که هیچ چیز در این متا تگ ها هستند که توسط کسی دیده می شود بازدید از وب سایت خود را, اما آنها بسیار مهم هستند جنبه های خود را در جستجوگرها.

برچسب عنوان باید شامل کلمه کلیدی خود را و آنچه که دیده می شود در بالای گوگل خود را فهرست. تگ توضیحات استفاده خواهد شد تا حدی یا در تمامیت خود را در توضیحات ذکر شده صفحه خود را. دیگر هیچ دسته بسیار اثر اگر چه کلمه کلیدی برچسب ممکن است مورد استفاده توسط موتورهای جستجو جزئی.

ب) برچسب عنوان

‘با عنوان’ تگ عنوان H1, H2, و غیره باید مورد استفاده قرار گیرد برای صفحه و پاراگراف سرفصل در صفحه وب خود. استفاده از تگ های H1 برای عنوان صفحه قابل مشاهده: شما نمی خواهد به اشتباه این است که اگر دقیقا همان عنوان در تگ عنوان. الگوریتم گوگل را به یک کلمه کلیدی اضافه شده اهمیت در تعیین ارتباط صفحه شما آن است که اگر در عرض ثانیه, برچسب ها و حتی بیشتر از آن است که اگر در متن با حروف درشت و کج (ایتالیک). تاکید نیز می افزاید: به درک ارتباط.

ج) گرافیک ‘Alt’ ویژگی

شما باید با استفاده از ‘Alt’ ویژگی در تصویر HTML از هر یک از گرافیک خود را. می گوید که بیننده محتوای گرافیک اگر نمی حل و فصل در وب سایت خود و نیز پاداش توسط گوگل در ارزیابی خود از صفحه خود ارتباط.

نتیجه: IMG height=94 alt=”عنوان صفحه خود را image1″ hspace=0 src=”http://…

شما می توانید خود را به عنوان صفحه است نه بیش از حد طولانی و یا یک کلمه کلیدی مربوطه برای صفحه.

د) استفاده از کلمه کلیدی

فراموش نکنید که همه این مسائل در مورد استفاده از کلمات کلیدی و چگالی (KD) تا 3 درصد است. گوگل با استفاده از آن LSI (latent semantic indexing) الگوریتم برای تعیین ارتباط صفحه خود را که بدان معنی است که با استفاده از متن است که معنایی مرتبط با کلمات کلیدی خود را و تمرکز از صفحه. تکرار کلمات کلیدی دیگر نمی خواهد کار کند و در واقع توان با پایین لیست. تصور کنید یک 800 کلمه مقاله با 24 اشاره از کلمه کلیدی…

خوب طبیعی نوشتن با حدود 0.6% – 1% KD خواهد بود بهتر از بی پایان کلمه تکرار به خصوص اگر شما با استفاده از بسیاری از معنایی متن مربوط به توضیح معنای صفحه خود را. توصیفی نوشتن بهتر است از کلمات کلیدی اگر چه مراقب باشید به استفاده از مترادف که درست مترادف و نه مبهم است. در نتیجه آنچه که ‘قفل’? محتوای صفحه خود را باید به گوگل LSI الگوریتم به کدام نوع از قفل شما اشاره.

پیوند استراتژی

گوگل رتبه الگوریتم است که وسیله ای برای ارزیابی اهمیت و محبوبیت خود را از هر صفحه وب با توجه به تعداد صفحات وب دیگر لینک دادن به آن: این لینک ها بیشتر از آن است پس از آن بیشتر مربوط و محبوب این صفحه باید باشد. این لینک ها می آیند یا از درون وب سایت خود و یا از وب سایت های دیگر.

هر صفحه وب را به خود اختصاص داده است شروع روابط عمومی 1.0 توسط گوگل و ممکن است به ترتیب لینک های داخلی شما (ساختار ناوبری) برای ارائه حداکثر امتیاز در روابط عمومی به صفحات خاص در وب سایت خود را.

شما همچنین می توانید به لینک به صفحات وب خود را از وب سایت های خارجی با استفاده از تکنیک های مانند بازاریابی مقاله که در آن شما می توانید با استفاده از یک لینک در یک بخش از مقاله خود را ارائه می دهد که شما یک سهم از روابط عمومی هر صفحه فهرست که مقاله خود را منتشر. همان سود را می توان با ارسال وب سایت خود را به دایرکتوری وب سایت و همچنین متقاعد کردن دیگران برای اضافه کردن یک لینک به سایت خود را از وب سایت خود را.

اینها عمده SEO بهینه سازی موتور جستجو تکنیک های حرفه ای برای شرکت های خدمات است که شما به راحتی می توانید استفاده کنید در وب سایت خود را به شما یک شروع خوب در متقاعد کردن گوگل به لیست صفحات وب سایت شما در نتایج صفحات خاص و عبارات جستجو (کلمات کلیدی). با انجام این کار با موفقیت شما می توانید پاداش با توده ها از ترافیک رایگان, اما نگه داشتن در ذهن که این ملزومات اولیه و روشهای دیگری وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد به شما می دهد یک مزیت بیش از رقبای خود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید