13 عضو شورای امنیت با طرح مکانیسم ماشه آمریکا مخالفت کردند

[ad_1]

13 عضو شورای امنیت با طرح مکانیسم ماشه آمریکا مخالفت کردند

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید