چه جستجوگرها Copywriting است و نیست

[ad_1]

من نا امید شده است به تازگی. به نظر می رسد مردم فقط آن را دریافت نمی. وجود دارد بسیاری از صحبت در مورد جستجوگرها copywriting این روزها اما به سختی هر یک از آن را بر روی هدف است. اکثر مکالمات, نوشته ها و مقالات من دیده ام در برخورد با موضوعاتی مانند چگالی کلمه کلیدی محدودیت های مجاز بیش بهینه سازی و چنین. این افراد در حال ساخت موتور جستجوی نویسی همه چیز در مورد موتورهای جستجو. آنها در حال فراموش کردن این واقعیت است که جستجوگرها copywriting است که هنوز هم copywriting است.

آنچه که بدان معنی است – به طور کلی – آیا شما هنوز هم نوشتن کپی تبلیغاتی طراحی شده به علت *فرد* * * * به یک عمل خاص. مخاطبان خود را (بازدید کنندگان سایت شما) باید اول آمده است. عناصر طراحی شده برای کمک به کپی رتبه خوبی مطلقا آخر آمده است.

چه خوب است که تمام ترافیک در جهان اگر سایت خود کپی نمی کند و تبدیل بازدیدکنندگان به خریداران ؟ نه خیلی زیاد. همین دلیل است که – در هنگام نوشتن کپی جستجوگرها – انسان بازدید کننده می آید برای اولین بار.

متاسفانه جستجوگرها copywriting است بد نام چون خیلی از آنچه که لنگ است تکراری babble. بسیاری از این صفحات هرگز ساخته اند آن را به یک سایت به جز برای این واقعیت است که صاحب سایت می خواستم به رتبه بسیار برای برخی از واژه های کلیدی.

پس به نفع محور نام خوب از موتور جستجو copywriting قبل از اینکه خیلی دیر به من اجازه ارائه برخی از دستورالعمل ها.

کپی جستجوگرها است:

· اولین و مهمترین, نوشته شده برای بازدید کننده است.

· منحصر به فرد و هدفمند.

· صدایی طبیعی – این جریان می یابد.

کپی جستجوگرها است:

· نوشته شده منحصرا با موتور در ذهن است.

· آینه تنظیم و یا تغییر برای ایجاد صفحات جدید به سادگی با تغییر روز.

· سفت مجبور و یا بیش از حد تکراری.

داس از جستجوگرها Copywriting (persian)

در هنگام نوشتن کپی جستجوگرها شما می خواهید به:

· درک که شما در حال نوشتن.

· را انتخاب کنید که چه تمرکز این صفحه خواهد بود.

· ایجاد یک برنامه ترسیم پیام شما می خواهید برای انتقال.

· تصمیم می گیرید چه بهترین برای برقراری ارتباط است که پیام خود را به طور خاص هدف قرار دادن مشتریان.

· را انتخاب کنید که در روز خواهد بود گنجانیده شده کپی کنید.

· مطمئن شوید که آن روز به خوبی کار با این صفحه و برنامه ریزی شده کپی کنید.

· ترکیب روز به عنوان شما را به نوشتن (و نه بعد از تو می نویسم) بنابراین آنها جریان به طور طبیعی با برنامه ریزی پیام.

این نبایدها از جستجوگرها Copywriting (persian)

در هنگام نوشتن کپی جستجوگرها شما باید هرگز:

· ایجاد یک طرح صرفا بر اساس نحوه رتبه بندی بالا است.

· جای *هر* نمونه ای از یک اصطلاح عمومی (ماشین) با keyphrase (قرمز تبدیل ماشین).

· اضافه کردن صفحات کپی به سادگی برای دلجویی از موتورهای جستجو.

· تکیه بر بی فایده چگالی کلمه کلیدی نسبت و فرمول.

· پرتاب روز در همه جا ممکن است. (بدون آن را نمی خواهد شما ممنوع است, اما آن را صدا کاملا مسخره!)

جستجوگرها copywriting است روند نوشتن به طور انحصاری برای موتورهای جستجو است. آن است که روند نوشتن کپی برای تجدید نظر به بازدید کنندگان خود را در حالی که از جمله عناصر برای کمک به موتورهای جستجو و بازدید کنندگان خود را در درک آنچه در این صفحه همه چیز در مورد.

اگر شما به یاد داشته باشید که واقعا باعث می شود یا می شکند سایت خود موفقیت (مشتریان خود!) و تمرکز بر روی آنها شما مطمئن هستید برای ایجاد کپی جستجوگرها است که حلقه درست است.

© 2005

http://www.marketingwords.com/

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید