نتایج دور رفت مسابقات لیگ برتر کشتی در گروه ب مشخص شد

نتایج دور رفت مسابقات لیگ برتر کشتی در گروه ب مشخص شد

[ad_1]

به گزارش ایرنا، رده بندی تیم ها در پایان این مسابقات به شرح زیر است:

۱- بازار بزرگ ایران ۲- هیأت کشتی قائمشهر ۳- پاس ساری ۴- چسب رازی ۵- اترک خراسان رضوی

نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

هیات کشتی قائمشهر ۸- چسب رازی ۲

پاس ساری ۱۰- اترک خراسان شمالی صفر

بازار بزرگ ایران ۱۰ – اترک خراسان شمالی صفر

پاس ساری  ۸ – چسب رازی ۲

بازار بزرگ ایران ۱۰- هیأت کشتی قائمشهر صفر

چسب رازی ۸- اترک خراسان شمالی ۲

هیأت کشتی قائمشهر ۸ – اترک خراسان شمالی ۲

بازار بزرگ ایران ۸  – پاس ساری ۲

بازار بزرگ ایران ۸ – چسب رازی ۲

هیأت کشتی قائمشهر ۶ – پاس ساری ۴

نتایج انفرادی این دیدارها به شرح زیر است:

هیأت کشتی قائمشهر ۸- چسب رازی ۲ (اسامی تیم قائمشهر در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: رضا علی جان زاده، برنده ۱۰- مهدی ویسی صفر

۶۱ کیلوگرم: دانیال حجتی، برنده ۳- محمدرضا طهماسب پور ۴

۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل حاجی پور، برنده ۵- افشین خوشبخت صفر

۷۰ کیلوگرم: سید مهرشاد اکبری ۷- امیرحسین متقی، برنده ۸

۷۴ کیلوگرم: نیما اشفاقی، برنده ۲- حسین ابوذری ۱

۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری، برنده ۲- مهدی اسماعیل زاده ۱

۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری، برنده ۱۲- مجتبی اصغری ۳

۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی، برنده ۱۰، ضربه فنی- حمیدرضا بخشی صفر

۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی، برنده ۱۲- امیررضا فتاحی ۲

۱۲۵ کیلوگرم: بدون حریف – سهیل یوسفی، برنده

پاس ساری ۱۰- اترک خراسان شمالی صفر (اسامی تیم پاس در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: افشین رحمانی، برنده ۱۱- امیر علیزاده صفر

۶۱ کیلوگرم: عباس ابراهیم زاده، برنده ۱۱- محمد ایزانلو صفر

۶۵ کیلوگرم: شایان حمزه، برنده ۱۲- محمد پورنادری ۲

۷۰ کیلوگرم: بهروز حیدری، برنده ۹- رضا براتی ۲

۷۴ کیلوگرم: جمال خدابنده لو، برنده ۹- علی شاه پسندی صفر

۷۹ کیلوگرم: رضا ابراهیم نژاد، برنده ۶- علی شکوری صفر

۸۶ کیلوگرم: آرش نیرآبادی، برنده ۱۲- مسعود ساعدی ۲

۹۲ کیلوگرم: مرصاد مرغزاری، برنده ۱۲- دانیال قاسمی ۱

۹۷ کیلوگرم: دانیال شریعتی نیا، برنده ۱۰- امیرحسین علیپور صفر

۱۲۵ کیلوگرم: وحید یوسفوند، برنده ۱۰- سهیل قلی پور ۳

بازار بزرگ ایران ۱۰ – اترک خراسان شمالی صفر (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: پوریا ترکمان، برنده ۸- محمد ایزانلو صفر

۶۱ کیلوگرم: محمد نامجومطلق، برنده ۱۰- امیر علیزاده صفر

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری، برنده ۱۲- علیرضا حیدری ۵

۷۰ کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری، برنده ۱۰- عرفان نیازی صفر

۷۴ کیلوگرم: سعید داداش پور، برنده ۱۲- علی شاه پسندی ۱

۷۹ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی، برنده ۱۱- علی شکوری صفر

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده ۱۰- مسعود ساعدی صفر

۹۲ کیلوگرم: احمد بذری، برنده ۱۱- دانیال قاسمی صفر

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده ۱۰- امیرحسین علیپور صفر

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده ۱۱- سهیل قلی پور صفر

پاس ساری ۸ – چسب رازی ۲ (اسامی تیم پاس در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: حمید خلیلی، برنده ۷- علی قلی زادگان ۲

۶۱ کیلوگرم: داریوش حضرت قلی زاده، برند۹ه ۹- محمدرضا ابراهیمی ۴

۶۵ کیلوگرم: مهران شیخی، برنده ۱۰- سجاد گودرزی صفر

۷۰ کیلوگرم: محمد جعفری ۴- عرفان الهی، برنده ۱۴

۷۴ کیلوگرم: حسین الیاسی، برنده ۱۲- امیرحسین موسوی ۲

۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار، برنده ۱۰- امیرحسین لرستانی صفر

۸۶ کیلوگرم: مهدی هدایتی ۴- مجتبی اصغری، برنده ۴

۹۲ کیلوگرم: محمد علی تبار، برنده ۹- حمیدرضا بخشی ۵

۹۷ کیلوگرم: حسین رمضانیان، برنده ۱۰- عرفان حسین زاده صفر

۱۲۵ کیلوگرم: علیرضا گرزبر، برنده ۱۴-  سالار حبیبی ۳

بازار بزرگ ایران ۱۰- هیأت کشتی قائمشهر صفر (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک، برنده ۴- رضا علی جان زاده ۴

۶۱ کیلوگرم: مجید داستان، برنده ۷، ضربه فنی – دانیال حجتی ۲

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی، برنده ۷- مهران نصیری ۱

۷۰ کیلوگرمک امیرحسین حسینی، برنده ۷- سید مهرشاد اکبری ۴

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی، برنده ۴- نیما اشفاقی صفر

۷۹ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی، برنده ۳- بهمن تیموری ۱

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی، برنده ۱۳- علیرضا کریمی صفر

۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی، برنده ۷- ارشک محبی صفر

۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده ۳- علی شعبانی ۳

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده ۴- یداله محبی صفر

چسب رازی ۸- اترک خراسان شمالی ۲ (اسامی تیم چسب رازی در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی، برنده ۱۰- محمد ایزانلو صفر

۶۱ کیلوگرم: محمدرضا طهماسب پور، برنده ۹- امیر علیزاده ۴

۶۵ کیلوگرم: افشین خوش بخت، برنده ۸- علیرضا حیدری ۴

۷۰ کیلوگرم: امیرحسین متقی، برنده ۱۰- عرفان نیازی صفر

۷۴ کیلوگرم: حسین ابوذری، برنده ۱۲- علی شاه پسندی ۳

۷۹ کیلوگرم: مهدی اسماعیل زاده ۲- علی شکوری، برنده ۷

۸۶ کیلوگرم: حمیدرضا علی بخشی، برنده ۱۸- مسعود ساعدی ۱۱

۹۲ کیلوگرم: سجاد حبیبی، برنده ۴، ضربه فنی – دانیال قاسمی صفر

۹۷ کیلوگرم: امیررضا فتاحی، برنده ۱۰- امیرحسین علیپور صفر

۱۲۵ کیلوگرم: سالار حبیبی صفر – سهیل قلی پور، برنده ۱۰

بازار بزرگ ایران ۸  – پاس ساری ۲ (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک، برنده ۸- افشین رحمانی ۸

۶۱ کیلوگرم: مجید داستان، برنده ۲، ضربه فنی – سید حسن عبادی

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی ۴ – شایان حمزه ۵

۷۰ کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری، برنده ۱۱ – بهروز حیدری صفر

۷۴ کیلوگرم: سعید داداش پور، برنده ۵ – جمال خدابنده لو ۲

۷۹ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی ۴- رضا ابراهیم نژاد، برنده ۴

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده ۵- آرش نیرآبادی ۱

۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی، برنده ۱۱- مرصاد مرغزاری صفر

۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده ۴ – دانیال شریعتی نیا صفر

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع ۹- وحید یوسفوند ۲

هیأت کشتی قائمشهر ۸ – اترک خراسان شمالی ۲ (اسامی تیم قائمشهر در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: رضا مومنی، برنده ۱۰- محمد ایزانلو صفر

۶۱ کیلوگرم: جواد جوادی، برنده ۱۱- امیر علیزاده صفر

۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل حاجی پور، برنده ۱۰- علیرضا حیدری ۳

۷۰ کیلوگرم: خیراله قهرمانی، برنده ۹- عرفان نیازی صفر

۷۴ کیلوگرم: حامد رشیدی، برنده ۱۰- علی شاه پسندی صفر

۷۹ کیلوگرم: محمد جواد حمیدی ۱۰- علی شکوری، برنده ۱۰

۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری، برنده ۹- مسعود ساعدی صفر

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین خطی، برنده ۱۱- دانیال قاسمی

۹۷ کیلوگرم: مصطفی صادق زاد، برنده ۸ ضربه فنی – امیرحسین علیپور صفر

۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی (حاضر نشد)- سهیل قلی پور، برنده

بازار بزرگ ایران ۸ – چسب رازی ۲ (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: پوریا ترکمان ۴- مهدی ویسی، برنده ۵

۶۱ کیلوگرم: محمد نامجومطلق، برنده ۹- محمدرضا ابراهیمی ۱

۶۵ کیلوگرم: ایمان صادقی، برنده ۹- سجاد گودرزی صفر

۷۰ کیلوگرم: امیرحسین حسینی ۴- عرفان الهی، برنده ۷

۷۴ کیلوگرم: سعید داداش پور، برنده ۴- حسین اباذری ۲

۷۹ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی، برنده ۱۰- مهدی اسماعیل زاده ۶

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده ۱۰- حسین نوری صفر

۹۲ کیلوگرم: احمد بذری، برنده ۹- امیرعلی آذرپیراد ۱

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده ۸- عرفان حسین زاده صفر

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده ۱۲- سهیل یوسفی ۱

هیأت کشتی قائمشهر ۶- پاس ساری ۴ (اسامی تیم قائمشهر در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: رضا علی جان زاده، برنده ۱۰ – حمید خلیلی صفر

۶۱ کیلوگرم: دانیال حجتی صفر – داریوش حضرت قلی زاده، برنده ۱۳

۶۵ کیلوگرم: مهران نصیری ۲ – مهران شیخی، برنده ۲

۷۰ کیلوگرم: سید مهرشاد اکبری، برنده ۲- امیررضا اکبرزاده صفر

۷۴ کیلوگرم: نیما اشفاقی ۶- حسین الیاسی، برنده ۱۱

۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری، برنده ۳- امید حسن تبار ۲

۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری صفر-  مهدی هدایتی، برنده ۹

۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی، برنده ۵- محمد علی تبار ۱

۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی، برنده ۱۱- حسین رمضانیان ۱

۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی، برنده ۹- علیرضا گرزبر ۶

[ad_2]

Source link

نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سبزوار افزایش می‌یابد Previous post نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سبزوار افزایش می‌یابد
قدرت سرایت کرونا میان اعضای خانواده افزایش یافته است Next post قدرت سرایت کرونا میان اعضای خانواده افزایش یافته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *