نتایج دور رفت مسابقات لیگ برتر کشتی در گروه ب مشخص شد

[ad_1]

به گزارش ایرنا، رده بندی تیم ها در پایان این مسابقات به شرح زیر است:

۱- بازار بزرگ ایران ۲- هیأت کشتی قائمشهر ۳- پاس ساری ۴- چسب رازی ۵- اترک خراسان رضوی

نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

هیات کشتی قائمشهر ۸- چسب رازی ۲

پاس ساری ۱۰- اترک خراسان شمالی صفر

بازار بزرگ ایران ۱۰ – اترک خراسان شمالی صفر

پاس ساری  ۸ – چسب رازی ۲

بازار بزرگ ایران ۱۰- هیأت کشتی قائمشهر صفر

چسب رازی ۸- اترک خراسان شمالی ۲

هیأت کشتی قائمشهر ۸ – اترک خراسان شمالی ۲

بازار بزرگ ایران ۸  – پاس ساری ۲

بازار بزرگ ایران ۸ – چسب رازی ۲

هیأت کشتی قائمشهر ۶ – پاس ساری ۴

نتایج انفرادی این دیدارها به شرح زیر است:

هیأت کشتی قائمشهر ۸- چسب رازی ۲ (اسامی تیم قائمشهر در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: رضا علی جان زاده، برنده ۱۰- مهدی ویسی صفر

۶۱ کیلوگرم: دانیال حجتی، برنده ۳- محمدرضا طهماسب پور ۴

۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل حاجی پور، برنده ۵- افشین خوشبخت صفر

۷۰ کیلوگرم: سید مهرشاد اکبری ۷- امیرحسین متقی، برنده ۸

۷۴ کیلوگرم: نیما اشفاقی، برنده ۲- حسین ابوذری ۱

۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری، برنده ۲- مهدی اسماعیل زاده ۱

۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری، برنده ۱۲- مجتبی اصغری ۳

۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی، برنده ۱۰، ضربه فنی- حمیدرضا بخشی صفر

۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی، برنده ۱۲- امیررضا فتاحی ۲

۱۲۵ کیلوگرم: بدون حریف – سهیل یوسفی، برنده

پاس ساری ۱۰- اترک خراسان شمالی صفر (اسامی تیم پاس در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: افشین رحمانی، برنده ۱۱- امیر علیزاده صفر

۶۱ کیلوگرم: عباس ابراهیم زاده، برنده ۱۱- محمد ایزانلو صفر

۶۵ کیلوگرم: شایان حمزه، برنده ۱۲- محمد پورنادری ۲

۷۰ کیلوگرم: بهروز حیدری، برنده ۹- رضا براتی ۲

۷۴ کیلوگرم: جمال خدابنده لو، برنده ۹- علی شاه پسندی صفر

۷۹ کیلوگرم: رضا ابراهیم نژاد، برنده ۶- علی شکوری صفر

۸۶ کیلوگرم: آرش نیرآبادی، برنده ۱۲- مسعود ساعدی ۲

۹۲ کیلوگرم: مرصاد مرغزاری، برنده ۱۲- دانیال قاسمی ۱

۹۷ کیلوگرم: دانیال شریعتی نیا، برنده ۱۰- امیرحسین علیپور صفر

۱۲۵ کیلوگرم: وحید یوسفوند، برنده ۱۰- سهیل قلی پور ۳

بازار بزرگ ایران ۱۰ – اترک خراسان شمالی صفر (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: پوریا ترکمان، برنده ۸- محمد ایزانلو صفر

۶۱ کیلوگرم: محمد نامجومطلق، برنده ۱۰- امیر علیزاده صفر

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری، برنده ۱۲- علیرضا حیدری ۵

۷۰ کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری، برنده ۱۰- عرفان نیازی صفر

۷۴ کیلوگرم: سعید داداش پور، برنده ۱۲- علی شاه پسندی ۱

۷۹ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی، برنده ۱۱- علی شکوری صفر

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده ۱۰- مسعود ساعدی صفر

۹۲ کیلوگرم: احمد بذری، برنده ۱۱- دانیال قاسمی صفر

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده ۱۰- امیرحسین علیپور صفر

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده ۱۱- سهیل قلی پور صفر

پاس ساری ۸ – چسب رازی ۲ (اسامی تیم پاس در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: حمید خلیلی، برنده ۷- علی قلی زادگان ۲

۶۱ کیلوگرم: داریوش حضرت قلی زاده، برند۹ه ۹- محمدرضا ابراهیمی ۴

۶۵ کیلوگرم: مهران شیخی، برنده ۱۰- سجاد گودرزی صفر

۷۰ کیلوگرم: محمد جعفری ۴- عرفان الهی، برنده ۱۴

۷۴ کیلوگرم: حسین الیاسی، برنده ۱۲- امیرحسین موسوی ۲

۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار، برنده ۱۰- امیرحسین لرستانی صفر

۸۶ کیلوگرم: مهدی هدایتی ۴- مجتبی اصغری، برنده ۴

۹۲ کیلوگرم: محمد علی تبار، برنده ۹- حمیدرضا بخشی ۵

۹۷ کیلوگرم: حسین رمضانیان، برنده ۱۰- عرفان حسین زاده صفر

۱۲۵ کیلوگرم: علیرضا گرزبر، برنده ۱۴-  سالار حبیبی ۳

بازار بزرگ ایران ۱۰- هیأت کشتی قائمشهر صفر (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک، برنده ۴- رضا علی جان زاده ۴

۶۱ کیلوگرم: مجید داستان، برنده ۷، ضربه فنی – دانیال حجتی ۲

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی، برنده ۷- مهران نصیری ۱

۷۰ کیلوگرمک امیرحسین حسینی، برنده ۷- سید مهرشاد اکبری ۴

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی، برنده ۴- نیما اشفاقی صفر

۷۹ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی، برنده ۳- بهمن تیموری ۱

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی، برنده ۱۳- علیرضا کریمی صفر

۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی، برنده ۷- ارشک محبی صفر

۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده ۳- علی شعبانی ۳

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده ۴- یداله محبی صفر

چسب رازی ۸- اترک خراسان شمالی ۲ (اسامی تیم چسب رازی در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی، برنده ۱۰- محمد ایزانلو صفر

۶۱ کیلوگرم: محمدرضا طهماسب پور، برنده ۹- امیر علیزاده ۴

۶۵ کیلوگرم: افشین خوش بخت، برنده ۸- علیرضا حیدری ۴

۷۰ کیلوگرم: امیرحسین متقی، برنده ۱۰- عرفان نیازی صفر

۷۴ کیلوگرم: حسین ابوذری، برنده ۱۲- علی شاه پسندی ۳

۷۹ کیلوگرم: مهدی اسماعیل زاده ۲- علی شکوری، برنده ۷

۸۶ کیلوگرم: حمیدرضا علی بخشی، برنده ۱۸- مسعود ساعدی ۱۱

۹۲ کیلوگرم: سجاد حبیبی، برنده ۴، ضربه فنی – دانیال قاسمی صفر

۹۷ کیلوگرم: امیررضا فتاحی، برنده ۱۰- امیرحسین علیپور صفر

۱۲۵ کیلوگرم: سالار حبیبی صفر – سهیل قلی پور، برنده ۱۰

بازار بزرگ ایران ۸  – پاس ساری ۲ (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک، برنده ۸- افشین رحمانی ۸

۶۱ کیلوگرم: مجید داستان، برنده ۲، ضربه فنی – سید حسن عبادی

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی ۴ – شایان حمزه ۵

۷۰ کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری، برنده ۱۱ – بهروز حیدری صفر

۷۴ کیلوگرم: سعید داداش پور، برنده ۵ – جمال خدابنده لو ۲

۷۹ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی ۴- رضا ابراهیم نژاد، برنده ۴

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده ۵- آرش نیرآبادی ۱

۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی، برنده ۱۱- مرصاد مرغزاری صفر

۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده ۴ – دانیال شریعتی نیا صفر

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع ۹- وحید یوسفوند ۲

هیأت کشتی قائمشهر ۸ – اترک خراسان شمالی ۲ (اسامی تیم قائمشهر در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: رضا مومنی، برنده ۱۰- محمد ایزانلو صفر

۶۱ کیلوگرم: جواد جوادی، برنده ۱۱- امیر علیزاده صفر

۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل حاجی پور، برنده ۱۰- علیرضا حیدری ۳

۷۰ کیلوگرم: خیراله قهرمانی، برنده ۹- عرفان نیازی صفر

۷۴ کیلوگرم: حامد رشیدی، برنده ۱۰- علی شاه پسندی صفر

۷۹ کیلوگرم: محمد جواد حمیدی ۱۰- علی شکوری، برنده ۱۰

۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری، برنده ۹- مسعود ساعدی صفر

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین خطی، برنده ۱۱- دانیال قاسمی

۹۷ کیلوگرم: مصطفی صادق زاد، برنده ۸ ضربه فنی – امیرحسین علیپور صفر

۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی (حاضر نشد)- سهیل قلی پور، برنده

بازار بزرگ ایران ۸ – چسب رازی ۲ (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: پوریا ترکمان ۴- مهدی ویسی، برنده ۵

۶۱ کیلوگرم: محمد نامجومطلق، برنده ۹- محمدرضا ابراهیمی ۱

۶۵ کیلوگرم: ایمان صادقی، برنده ۹- سجاد گودرزی صفر

۷۰ کیلوگرم: امیرحسین حسینی ۴- عرفان الهی، برنده ۷

۷۴ کیلوگرم: سعید داداش پور، برنده ۴- حسین اباذری ۲

۷۹ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی، برنده ۱۰- مهدی اسماعیل زاده ۶

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده ۱۰- حسین نوری صفر

۹۲ کیلوگرم: احمد بذری، برنده ۹- امیرعلی آذرپیراد ۱

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده ۸- عرفان حسین زاده صفر

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده ۱۲- سهیل یوسفی ۱

هیأت کشتی قائمشهر ۶- پاس ساری ۴ (اسامی تیم قائمشهر در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: رضا علی جان زاده، برنده ۱۰ – حمید خلیلی صفر

۶۱ کیلوگرم: دانیال حجتی صفر – داریوش حضرت قلی زاده، برنده ۱۳

۶۵ کیلوگرم: مهران نصیری ۲ – مهران شیخی، برنده ۲

۷۰ کیلوگرم: سید مهرشاد اکبری، برنده ۲- امیررضا اکبرزاده صفر

۷۴ کیلوگرم: نیما اشفاقی ۶- حسین الیاسی، برنده ۱۱

۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری، برنده ۳- امید حسن تبار ۲

۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری صفر-  مهدی هدایتی، برنده ۹

۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی، برنده ۵- محمد علی تبار ۱

۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی، برنده ۱۱- حسین رمضانیان ۱

۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی، برنده ۹- علیرضا گرزبر ۶

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید