مصرف آهن اسفنجی از ۲۶.۹ میلیون تن فراتر رفت

[ad_1]

جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد نشان می دهد میزان مصرف ظاهری آهن اسفنجی در سال ۹۷ برابر با ۲۵ میلیون و ۸۲۶ هزار تن بوده است.

مصرف شمش فولادی

آمارهای مورد بررسی گویای آن است که سال گذشته مصرف ظاهری شمش فولادی به رقم ۲۰ میلیون و ۳۳۷ هزار تن رسید و نسبت به رقم ۱۹ میلیون و ۲۰۵ هزار تن عملکرد سال ۹۷ افزایش ۶ درصدی را ثبت کرد.

مصرف ظاهری شمش فولادی در ۱۱ ماهه پارسال بالغ بر ۱۸ میلیون و ۵۸۹ هزار تن بود که در مقایسه با ۱۸ میلیون و ۲۴۰ هزار تن مربوط به دوره مشابه سال ۹۷ رشد دو درصدی دارد.

مصرف ظاهری شمش فولادی در سال ۹۸ در بخش بیلت و بلوم رقم ۱۱ میلیون و ۹۵۶ هزار تن را نشان داد و اسلب هم بالغ بر هشت میلیون و ۳۸۱ هزارتن بود که به ترتیب نسبت به مصرف در سال ۹۷ افزایش ۱۶ درصدی و کاهش ۶ درصدی را نشان می دهد.

مصرف تولیدات فولادی بیش از ۱۵.۵ میلیون تن

داده های انجمن یاد شده، حاکی است سال گذشته مصرف ظاهری تولیدات فولادی(مقاطع طویل و تخت) به رقم ۱۵ میلیون و ۵۹۷ هزار تن رسید و نسبت به سال ۹۷ که ۱۵ میلیون و ۶۱۲ هزار تن بود، تفاوت معناداری نداشت.

سهم مقاطع طویل فولادی از مجموع تولیدات در سال ۹۸ رقم هفت میلیون و ۶۶۲ هزار تن و مقاطع تخت هفت میلیون و ۹۳۵ هزار تن ثبت شد که در مقایسه با عملکرد سال ۹۷ تفاوت شاخصی نداشت.

آمار جداول مورد بررسی گویای آن است که پارسال  در بخش مقاطع طویل فولادی بیشترین مصرف ظاهری مربوط به تیرآهن با رقم ۹۳۸ هزار تن بود و نسبت به سال ۹۷ رشد ۱۵ درصدی را نشان می دهد.

علاوه براین مصرف ظاهری ورق پوششدار در بخش مقاطع تخت با یک میلیون و ۷۱۰ هزار تن بالاترین رقم را به خود اختصاص داد که در مقایسه با سال ۹۷ رشد ۱۱ درصدی را ثبت کرد.

به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی دومین کشور جهان در زمینه تولید آهن اسفنجی بعد از هند است و هفت طرح فولاد استانی که در دولت یازدهم و دوازدهم فعال شدند، اکنون با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در زمینه آهن اسفنجی تولید دارند.   

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید