طرح های آبی گچساران زمینه اشتغال هفت هزار نفر را فراهم می کند

[ad_1]

جهانبخش احسانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ۶طرح آبی در گچساران شامل ۶ هزار۵۰۰  هکتار از اراضی امام زاده جعفر در فاز اول و ۲، پنج هزار و 700هکتار اراضی دشت لیشتر، یک هزارو ۳۰۰ هکتار زمین های کشاورزی دشت مور و یکهزار هکتار از اراضی تنگ انگشترک و آبرزی هم اکنون در دست اجراست.

وی ادامه داد: تاکنون برای اجرای این طرح ها بیش از یکهزار میلیارد ریال اعتبار در فاز یک و ۲ تأمین آب اراضی دشت امام زاده جعفرو خان احمد و ۲۰ میلیارد ریال در دشت مور این شهرستان هزینه شده است.

وی گفت: با اجرای این طرح ها زمینه اشتغال برای بیش از هفت هزار نفر در شهرستان های  گچساران فراهم خواهد شد.

احسانی ابراز کرد: تکمیل طرح آبرسانی به  پنج هزارو ۷۰۰ هکتار از زمین های دشت لیشتر با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد در دست اجراست.

وی بیان کرد:  طرح آبرسانی  به یکهزارو۳۰۰ هکتار از اراضی دشت مور هم اکنون با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد در دست اجراست که برای تکمیل این طرح آبی۸۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

احسانی اظهار داشت: هم اکنون برای تکمیل کانال نازمکان و رودبال  ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است و این طرح آبی هم اکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

وی ابراز کرد:  آبرسانی به سه هزارو ۱۰۰ هکتار از زمین های دشت خان احمد در قالب فاز دوم طرح آبرسانی به دشت امامزاده جعفر  هم اکنون در دست اجراست.

 احسانی تصریح کرد: ۵۶۰میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای اجرای این طرح در سال گذشته اختصاص یافت.

وی گفت: برای اجرای فاز دوم این طرح ۴۸ کیلومتر شبکه انتقال انجام شده و هم اینک ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

احسانی افزود: طرح انتقال آب به سه هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی دشت امامزاده جعفر (ع)گچساران در قالب فاز اول طرح آبیاری به دشت امامزاده جعفر در دولت تدبیر و امید در گچساران اجرا شد.

وی تصریح کرد: برای تکمیل فاز اول و دوم این طرح بیش از یکهزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

احسانی تصریح کرد: طرح آبرسانی به اراضی کشاورزی آبرزی و انگشترک ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۳۰۰میلیارد ریال برای تکمیل نیاز است.

احسانی گفت:  توسعه و بهبود اراضی کشاورزی منطقه به میزان یکهزارو ۱۰۰هکتار، اعمال الگوی کشت بهینه در جهت بهبود و توسعه وضعیت موجود و ایجاد فرصت های شغلی جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر ها از مهمترین اهداف طرح آبرسانی به اراضی آبرزی و انگشترک است.

وی ابراز کرد: آبرسانی از سد چم شیر به جنوب شرق گچساران پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد برای تکمیل ۲ هزار میلیارد ریال نیاز است.

احسانی گفت: هم اکنون طرح مطالعاتی تامین آب ۱۴ هزار هکتار از زمین های کشاورزی مناطق مختلف ای از سد چم شیر این شهرستان در دست مطالعه است.

وی تصریح کرد:  بیش ۱۲ هزار هکتار زمین آبی در گچساران وجود دارد که بخش عمده ای از آن در دولت تدبیر و امید زمین های از دیم به آبی تبدیل شده است.

احسانی بیان کرد: زمین های کشاورزی ، دشت انگشترک، آبرزی و لیشتر از جمله طرح های مهم در دست اجرای گچساران است که امسال و سال آینده با بهره برداری از طرح های در حال اجرا آبی می شود.

شهرستان ۱۵۰ هزار نفری گچساران در جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

 

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید