طراحان معماری و شرح وظایف معماران

طراحان معماری نقشه های طراحی معماران و مهندسان را برای پروژه های ساختمانی مسکونی ، تجاری و صنعتی آماده می کنند. این یک نقش کاملاً فنی است که مستلزم آشنایی گسترده با اصول طراحی ، فن آوری های پیش نویس با کمک رایانه و کدهای ساختاری است تا از صحت نقشه ها اطمینان حاصل شود و اطلاعات لازم را برای خدمه ساختمانی ، پیمانکاران و سازمان های منطقه بندی و تأیید ارائه دهد.

در حالی که طراحان معماری به همان آموزش گسترده معماران و مهندسان نیاز ندارند ، آنها هنوز هم از بسیاری از مهارت های مشابه مانند ریاضیات برای بررسی کار خود ، بررسی و به روزرسانی نقشه ها و نقشه ها و انجام محاسبات لازم در مورد عناصر یک پروژه خاص

وظایف و مسئولیت های طراح معماری

در حالی که وظایف یک طراح معماری بسته به منطقه تمرکز آنها می تواند تا حدودی متفاوت باشد ، اکثر آنها چندین مسئولیت اساسی را بر عهده دارند:

شرایط و داده ها را جمع آوری کنید

در اوایل مراحل طراحی و پیش نویس ، طراحان معماری الزامات و مشخصات پروژه را از مشتری ها ، معماران و مهندسان جمع آوری می کنند تا به عنوان نقطه شروع استفاده کنند. این می تواند شامل اطلاعات مربوط به محل ساخت و ساز ، مانند ارتفاع ، جاده های دسترسی و تاسیسات ، به همراه اطلاعات خاص پروژه ، مانند تعداد اتاق ، مواد و نیازهای عملکردی برای پروژه های صنعتی یا تجاری باشد.

نقشه های معماری را آماده کنید

طراحان معماری برای تهیه نقشه های دقیق معماری از نزدیک با معماران و مهندسان همکاری می کنند. با استفاده از نقشه ها و مشخصات خشن ، پیش نویس ها از نرم افزار پیش نویس به کمک رایانه (CAD) برای تهیه نقشه های با مقیاس کامل و جزئیات استفاده می کنند. این نقشه ها ابعاد پروژه ، از جمله اندازه اتاق و ارتفاعات را مشخص می کند و اطلاعات مربوط به مصالح و نقشه های ساختمان را به پیمانکاران و گروه های ساختمانی ارائه می دهد.

طراحی ها را به روز کنید

در طی مراحل طراحی و پیش نویس ، طراحان معماری طرح ها را براساس اطلاعات جدید یا به درخواست مشتری به روز می کنند و اصلاح می کنند. به طور معمول ، طراح معماری نسخه های مختلفی از یک نقاشی را به تیم معماری و مهندسی یا برای تأیید نهایی به مشتری ارائه می دهد. هنگام به روزرسانی نقشه ها ، طراح معماری اطمینان حاصل می کند که تغییرات اثرات پیش بینی نشده ای روی سایر عناصر ساختمانی ندارد.

محاسبات را انجام دهید و دقت را بررسی کنید

طراحان معماری همچنین از آشنایی خود با اصول ریاضی و ساختاری برای انجام محاسبات و بررسی نقشه ها برای صحت استفاده می کنند. این محاسبات می تواند شامل عناصر حیاتی مانند تیرهای باربر درون سازه باشد. طراحان معماری همچنین نقشه های اعضای دیگر تیم را از نظر صحت بررسی می کنند و از صحت محاسبات و تعیین آنها قبل از ارسال نقشه ها به معمار اصلی برای تأیید نهایی مطمئن می شوند.

در بازدید از سایت معماران و مهندسان انجام پروژه را همراهی کنید

اغلب ، طراحان معماری قبل از شروع کار و در تمام مراحل ساخت ، معماران و مهندسان را در محل های کار همراهی می کنند. در بازدیدهای اولیه از سایت ، طراح معماری داده ها را جمع آوری می کند و اندازه گیری می کند ، عناصر مانند ارتفاع و منطقه اطراف را تأیید می کند. در بازدیدهای بعدی سایت ، طراح معماری اطمینان حاصل می کند که کارگران ساختمانی به نقشه ها و مشخصات پایبند هستند.

نقشه ها و مشخصات را به پیمانکاران ارائه دهید

طراحان معماری همچنین نقش مهمی در ارائه اطلاعات به پیمانکاران و خدمه ساختمانی در طول مراحل برنامه ریزی و ساخت دارند. این می تواند شامل تهیه نقشه های دقیق از برخی عناصر ساختمانی و پاسخ دادن به سوالاتی باشد که هنگام بررسی پروژه ها توسط پیمانکاران ، بوجود می آید. بعلاوه ، طراح معماری ممکن است نقشه های اضافی تهیه کرده و زیر نظر معمار به سوالات پاسخ دهد.

منبع سایت

دیدگاهتان را بنویسید