جستجوگرها بازاریابی آنلاین: با استفاده از مفرد و جمع شکل از عبارت کلمه کلیدی خود را در عنوان صفحه وب

[ad_1]

راه های مختلفی وجود دارد به رویکرد استفاده از صورت مفرد در مقابل جمع شکل از عبارت کلمه کلیدی خود را در عنوان صفحه وب است که موتورهای جستجو را مشاهده کنید. درک استدلال پشت هر یک از این نظریه شما را قادر به تصمیم می گیرید چه بهترین روش این است که برای وضعیت خود و افزایش دانش خود را در صفحه جستجوگرها خود را برای استراتژی های بازاریابی آنلاین.

من این دولت راست به جلو وجود دارد این است که برخی از اختلاف نظر میان بازاریابی آنلاین SEO کارشناسان در مورد چگونگی بهینه سازی یک صفحه وب با استفاده از یک عبارت کلیدی در آن صورت مفرد و جدا از آن جمع فرم مقابل استفاده از هر دو مفرد و به صورت جمع.

بسیاری از جستجوگرها بازاریابی آنلاین مردم به شما بگویم که عنوان و برچسب ‘ هستند تعریف عناصر است که به یک موتور جستجو چه یک صفحه وب خاص مورد تمام شده است. این هر دو باید دقیق عبارت کلیدی تنها با هیچ عبارت دیگر اضافه شده است. من به طور معمول با استفاده از این نظریه در بسیاری از صفحات وب است.

به درک خطوط مختلف فکری در مورد جستجوگرها بازاریابی آنلاین هنگامی که آن را به صورت مفرد در مقابل جمع فرم اجازه دهید نگاهی به ‘title’ از صفحه وب به عنوان موتورهای جستجو آن را ببینید. این عنوان تعریف شده در کد منبع است که شما در بالا بسیار با کلمه ‘title’ بین ‘<' and '>‘و پس از آن چه باید عبارت کلیدی توسط “/عنوان’ دوباره بین نمادهای ریاضی ‘<' and '>.’

این می تواند دیده می شود در بالا سمت راست از نوار مرورگر خود را.

در حال حاضر شما ممکن است احساس نا امید که نیستم شما با دادن پاسخ های بتنی دقیقا چه باید بکنید اما به طور معمول وجود دارد مقدار زیادی از منطقه خاکستری و اختلاف نظر در مورد بهترین آنلاین بازاریابی شیوه های SEO. اگر شما یک درک بهتر شما می توانید انتخاب هوشمند و با اعتماد به نفس است که انتخاب شده بود توسط آگاهانه استدلال است. این درک کمک خواهد کرد که خلاص شدن از سردرگمی و شک است که می تواند ساییدن در شما و با شما به عنوان شما همچنان به کار.

اجازه دهید من به شما ارائه برخی از نمونه هایی برای بهتر روشن شدن این جستجوگرها بازاریابی آنلاین روش. برای این مثال من با استفاده از عبارت کلمه کلیدی ‘اورلاندو تعطیلات” و ” اورلاندو تعطیلات.’

دوباره اجازه دهید به شما یادآوری کنم که برای بازاریابی آنلاین اهداف جستجوگرها عنوان برای موتورهای جستجو نیست تیتر از وبلاگ خود ارسال مقاله خود را اما یکی از شناخته شده به عنوان ‘برچسب عنوان.’ در حال حاضر این ایده در اینجا این است که شما می خواهید به بسیار واضح است که دولت برای موتورهای جستجو چه این صفحه در مورد بنابراین به نظر من این ‘title’ خواهد بود با تمرکز بر تنها یکی از عبارات کلیدی و خواهد بود فقط عبارت کلمه کلیدی که به در:

اورلاندو تعطیلات

یا

اورلاندو تعطیلات

شما می توانید یک صفحه جداگانه در وب سایت خود را برای هر یک اما به دنبال خوب جستجوگرها بازاریابی آنلاین روش شما می خواهید به خوبی نوشته شده است, متفاوت با ارزش مطالب در هر صفحه و حتی اگر آنها متمرکز بر روی همین موضوع است.

وجود دارد برخی از بازاریابی آنلاین کارشناسان جستجوگرها است که شما بگویید به استفاده از هر دو مفرد و جمع در عنوان در این نوع قالب:

اورلاندو تعطیلات: برنامه ریزی اورلاندو تعطیلات خود را

چون من شخصا احساس می کنم هیچ کس واقعا متوجه کلماتی که در عنوان راه در بالای نوار مرورگر و من نمی خواهم از کلمه ‘برنامه ریزی’ به اشتباه موتورهای جستجو به عنوان دقیق تمرکز این صفحه وب; اگر من تصمیم به استفاده از هر دو مفرد و جمع من می خواهم که:

اورلاندو تعطیلات اورلاندو تعطیلات

یکی دیگر از جستجوگرها بازاریابی آنلاین نکته این است: شما می توانید برای باز کردن دو پنجره مرورگر و جستجو برای مفرد عبارت کلمه کلیدی در یک پنجره و در پنجره دیگر به صورت جمع. سپس جای آنها را در کنار هم ببینید که چگونه مختلف صفحات اول و دوم از دو نتیجه جستجو هستند.

این به شما نشان دهد که چگونه مختلف منحصر به فرد است که در بازدید مقابل جمع. با این حال! شما نمی خواهد می دانم که همه از بسیاری از دیگر جستجوگرها بازاریابی آنلاین عوامل مربوط به آن صفحات که آنها را رتبه بندی بالا است.

در حالی که من به طور خاص به شما گفت چه باید بکنید, من را تنها اظهار داشت: آنچه که من را در این وضعیت من توضیح داد که برخی از معتبر استدلال پشت چگونه به نظر کار با مفرد و جمع کلمات کلیدی در عنوان است که موتورهای جستجو به عنوان خوانده شده.

به عنوان شما همچنان به یادگیری بیشتر در مورد جستجوگرها بازاریابی آنلاین شما را در درک که این فقط یک عامل در میان بسیاری از زمانی که می آید به بهینه سازی موتور جستجو یک صفحه وب اما هر کمی از جستجوگرها شما می افزاید!

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید