تو رفتگی در دیوار بازاریابی استراتژی های کسب و کار خانگی

[ad_1]

امروز به شدت رقابتی در محیط کسب و کار آن است که معمولا دشوار است به ماندن شناور به خصوص زمانی که شما در یک خانه کوچک صاحب کسب و کار عملکرد در بودجه بند کفش. شما لازم نیست دسترسی به دوام ابزار و امکانات به رقابت به طور مستقیم با کسب و کار خانه ها و در خدمت طیف گسترده ای از مصرف کنندگان است. در چنین نامطلوب کسب و کار سناریو تو رفتگی در دیوار بازاریابی ظهور به عنوان عملی ترین و مقرون به صرفه استراتژی است که می تواند کمک به صاحبان کسب و کار خانگی به ماندن جلوتر از رقبای خود و به حداکثر رساندن سود خود را.

“دقیقا همان چیزی است که تو رفتگی در دیوار بازاریابی و چگونه می توانید آن را کمک به خانه من رونق کسب و کار?” این مربوط ترین سوالی است که باید impinging ذهن خود را در این مقطع. قبل از معرفی شما به هيچ مفهوم تو رفتگی در دیوار بازاریابی آن خواهد بود ارزشمند برای تمرکز نور افکن در بازار تو رفتگی در دیوار ، بازار تو رفتگی در دیوار است که به دقت متمرکز بخش بازار است که می تواند به راحتی هدف قرار دادند. ماهیت خود را بازار تو رفتگی در دیوار و اثربخشی خود را در تو رفتگی در دیوار بازاریابی استراتژی های پیچیده در هم تنیده. از این رو برای اطمینان از رشد کلی از خانه خود را کسب و کار شما را به تدبیر خود را در تو رفتگی در دیوار بازاریابی استراتژی با توجه به بازار تو رفتگی در دیوار.

شما می توانید قاب موثر تو رفتگی در دیوار بازاریابی استراتژی مگر اینکه شما آشنایی خود را با بازار تو رفتگی در دیوار. شناسایی یک بازار تو رفتگی در دیوار است همه چیز در مورد پیدا کردن یک بخش مجزا از مصرف کنندگان که نیازهای شما قادر خواهید بود با موفقیت به انجام برسانند. برای مثال شما یک copywriter با تخصص در نوشتن جزوات و سپس خود را بازار تو رفتگی در دیوار که شامل تمام کسانی که مصرف کنندگان که نیاز به بروشور و زمان دوباره. هنگامی که شما مشخص کرده ایم خود را بازار تو رفتگی در دیوار انجام کامل تجزیه و تحلیل رقابتی خود را به شناسایی رقبای مستقیم و همچنین تعیین چه تو رفتگی در دیوار بازاریابی استراتژی های آنها با استفاده از به ماندن بگیرید پیش.

آن است که معمولا اعتقاد بر این است که یک بازار تو رفتگی در دیوار و بدون هر گونه رقبا بهترین خاک برای ایجاد کسب و کار خانه. به گسترش این تصور درست است. ممکن است که دیگر صاحبان کسب و کار خانگی ممکن است کشف کرده اند خود را بازار تو رفتگی در دیوار. اما آن را نیز ممکن است ممکن است که بسیاری ممکن است تلاش کرده اند و موفق به نفوذ خاک. از این رو برای حفظ خود از خطرات در سطح قابل کنترل آن بهتر است خود را برای دسترسی به بازار تو رفتگی در دیوار receptiveness به محصولات و خدمات خود را اول است.

پس از اتمام مراحل شناسایی بازار تو رفتگی در دیوار شما را به برنامه ریزی استراتژی خود را در بازار محصولات و یا خدمات خود را در بازار تو رفتگی در دیوار و این چیزی است که تو رفتگی در دیوار بازاریابی است همه چیز در مورد. برخی از قوی تو رفتگی در دیوار بازاریابی استراتژی با توجه به کسب و کار خانگی به شرح زیر است:

o قبل از نزدیک شدن به خود را بازار تو رفتگی در دیوار سعی کنید برای به دست آوردن دانش به همان اندازه در مورد نیازهای مخاطبان خود را به عنوان امکان پذیر است. توسط مطیع این تو رفتگی در دیوار بازاریابی استراتژی شما خواهد بود قادر به رسیدگی به مشکلات از چشم انداز خود را به عنوان درک درستی عضوی به جای یک خارجی است. هنگامی که شما موفق به برنده شدن اعتماد مشتریان بالقوه خود را به آن را آسان تر برای شما به فروش محصولات یا خدمات خود را به آنها.

o آیا مرتکب اشتباه با استفاده از همان روش برای حل مشکلات از طبیعت متفاوت است. برای مثال شما فروش محصولات چرمی در درجه اول به مردان است. در حال حاضر شما می خواهید که شامل زنان شاغل در بازار تو رفتگی در دیوار. به منظور انجام این کار شما نیاز به محصولات چرم به طور انحصاری برای زنان شاغل. شما می توانید متقاعد کردن یک زن به خرید محصولات هستند که تنها برای مردان است. به عبارت دیگر شما نمی توانید حل یک مشکل با محصولات مردانه.

o بازار محصول یا خدمات شما در یک شیوه ای را وادار خواهد کرد که مخاطبان خود را به این باور است که این دقیقا آنچه آنها نیاز دارند و یا آنچه که آنها شده اند به دنبال. آماده به صرف زمان و منابع برای آموزش مخاطبان خود را در مورد منحصر به فرد خود را محصول و یا خدمات است. آنها را متقاعد کند که تنها خود محصول و یا خدمات بالقوه برای حل مشکلات خود را برای همیشه لطفا برای.

o تاریخ و زمان آخرین اما مهم ترین تو رفتگی در دیوار بازاریابی استراتژی است که به مخاطبان هدف خود را بر این باورند که خانه خود را کسب و کار واقعی است و نه یک قطعه از یک کارآفرین تخیل وحشی. برای رسیدن به اعتبار شما را به برجسته کردن خانه خود را کسب و کار در تمام مواد بازاریابی خود را به عنوان بروشور و وب سایت ها منتشر شده در مطبوعات و حتی کارت های کسب و کار.

پس از رفتن را از طریق این جامع حساب در بازار تو رفتگی در دیوار و در تو رفتگی در دیوار بازاریابی آن می توان نتیجه گرفت که ترکیب مناسبی از تو رفتگی در دیوار بازاریابی استراتژی است که لازم است توسط صاحب کسب و کار خانگی به اکسل.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید