تئاتر منبع ایجاد اتحاد برای یک کشور است

[ad_1]

داود فتحعلی بیگی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به شرایط در خانه ماندن مردم اظهار داشت: برای ادامه حیات تئاتر در این روزهای تعطیلی می توانیم فعالیت های خود را در فضای مجازی بیشتر کنیم.

وی افزود: وقتی نمی توان تجمعی کرد و هنرمندان بار دیگر گرد هم آیند می توانیم از ظرفیت فضای مجازی استفاده کنیم و دوستان هنرمند، ریش سفیدان و سیاه گیسان به هر نحوی پیام هایی را منتشر کنند که یادی از تئاتر را در خود داشته باشد و یا تاریخی را یادآوری کند و یا از بزرگان و از میان ما رفتگان سخنی بگوییم.

به گفته وی، از  سوی دیگر هر کارگردان و نویسنده می تواند با انتشار قطعاتی چند دقیقه ای از نمایش یا صفحه نمایشنامه منتشر و جریانی را ایجاد کند و به این وسیله پویشی راه اندازی شود تا تئاتر دوستان در آن شرکت کنند.

این کارگردان پیشکوت تئاتر تصریح کرد: اساسا در اغلب مقاطع تاریخی هنر به ویژه تئاتر به عنوان رسانه ای اخلاق مدار ظاهر شده و ترویج اندیشه های نیک را نیز بر عهده داشته است و در همه اعصار با بدی ها مقابله کرده است و حالا در این شرایط طبیعتا باید تئاتر اجرا و پیام های مناسب و اخلاقی را برای مردم بازگو کنیم که در شرایط فعلی شامل پیام هایی برای پرهیز از گرفتار شدن به بیماری به نام کرونا است.

وی تاکید کرد: تئاتر مقابل بدی ها می ایستد و در وضعیت شیوع کرونا تاکید بر خانه ماندن و رعایت نکات بهداشتی با این هنر یک نوع اتحاد علیه پلیدی ها شکل خواهیم داد زیرا بیماری مصداقی از پلیدی است که این روزها نیز سخنانی مطرح می شود که ابر قدرت ها در انتشار این ویروس نقشی داشته اند تا تجارت خود را گسترش دهند.

به گفته وی، دشمنان ایران می دانند اگر با جنگ به سراغ این سرزمین بیایند با شکست های سختی مواجه می شوند به همین دلیل دست به نامردی های اینچنینی می زنند که البته باز هم توفیقی نخواهند یافت زیرا مردم هوشمندانه در خانه می مانند تا از این شرایط عبور کنیم.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید