برنامه درسی دانش‌آموزان امروز در تلویزیون

برنامه درسی دانش‌آموزان امروز در تلویزیون

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ٧ مدرسه تلویزیونی ایران در روز جمعه ٢١ شهریور اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی ،پایه١٢- رشته ساختمان
ساعت٨:٣٠ تا٩ معرفی کتاب طراحی مد- پایه١٢- رشته طراحی دوخت
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه – پایه١٠-رشته ماشین ابزار
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ دانش فنی پایه- پایه دهم- رشته رایانه
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠آشنایی با بناهای تاریخی پایه١٠- رشته نقشه کشی معماری

۶پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا١٢ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵ فارسی ونگارش پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی ونگارش پایه ششم

متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ کاروفناوری پایه هفتم ( پودمان نوآوری و فناوری )
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ کاروفناوری پایه هشتم ( پودمان کار با فلز )
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶کاروفناوری پایه نهم (پودمان الگوریتم )

دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع:نحوه تولید محتوای الکترونیکی برای آموزش مجازی

متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه ای مشترک – درس انتخابی تمام رشته ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار

ساعت٨ – دین و زندگی ۳ ، پایه ۱۲، رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت٨:٣٠ – علوم و فنون ادبی ۲ ، پایه ۱۱، رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت٩ – علوم و فنون ادبی ۱ ، پایه ۱۰، رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت٩:٣٠ – فارسی ۳، پایه ۱۲، مشترک تمامی رشته ها
ساعت١٠- فارسی ۳، پایه ۱۲، مشترک تمامی رشته ها
ساعت١٠:٣٠- فارسی ۱، پایه ۱۰، مشترک تمامی رشته ها
ساعت١١ – ریاضی و آمار ۳، پایه ۱۲، رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت١١:٣٠ ، حسابان ۱، پایه ۱۱، رشته ریاضی و فیزیک
ساعت١٢- فیزیک ۱، پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک
ساعت١٢:٣٠ – ریاضی و آمار۳، پایه ۱۲، رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

شبکه قرآن و معارف سیما
 

متوسطه دوم
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ – اصول عقاید ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ – اصول عقاید ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ – دین و زندگی ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ – اصول عقاید ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم و معارف اسلامی

[ad_2]

Source link

دانشگاه‌ها براساس ظرفیت های بومی محل استقرار حرکت کنند Previous post دانشگاه‌ها براساس ظرفیت های بومی محل استقرار حرکت کنند
حضور مردم جنوب ایلام در پای صندوق‌های رای با تدابیر بهداشتی Next post حضور مردم جنوب ایلام در پای صندوق‌های رای با تدابیر بهداشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *