افزایش بارندگی ۹ استان در سال آبی جدید

[ad_1]

براساس تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، استان های بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمان و هرمزگان از مجموع ۳۱ استان کشور نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد بارش روبرو شده اند.

میزان بارش های استان بوشهر از ابتدای سال آبی جاری تا هشتم اردیبهشت ۳۶۳.۶میلیمتر است که پارسال و در همین بازه زمانی ۳۴۱.۵میلیمتر بارندگی داشت.

استان تهران درسال آبی جاری و تا هشتم اردیبهشت ۴۱۱.۴۶میلیمتر بارندگی دریافت کرد درحالی که میزان بارش های آن پارسال ۳۶۲.۳میلیمتر بود.

خراسان جنوبی هم تا هشت اردیبهشت ۱۶۲.۸۸میلیمتر بارندگی داشته در حالی که پارسال در همین بازه زمانی میزان بارش های آن به ۱۳۸.۳۵ رسید.

سمنان امسال تا هشت اردیبهشت ۱۹۰.۴میلیمتر بارندگی داشت و پارسال ۱۵۶.۱ میلیمتر بارندگی دریافت کرده بود.  

استان فارس نیز ۱۸۴.۲ میلیمتر بارندگی دارد درحالی که پارسال ۱۱۵.۴ میلیمتر بارندگی به خود دید.

امسال و درسال آبی جاری استان قزوین هم ۳۹۹ میلیمتر بارندگی داشت و پارسال نیز ۳۶۳.۵ میلیمتر داشت.

کرمان امسال ۴۲۶.۸ میلیمتر بارندگی دارد درحالی که پارسال ۴۰۵.۵ میلیمتر بارندگی را تجربه کرده بود.

پربارش ترین استان کشور در سال آبی جاری گیلان با ۹۳۸.۳ میلیمتر بارندگی است.

کم بارش ترین استان نیز یزد با بارش ۹۵.۷میلیمتری است.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید