اعطای ۱۱۵ هزار میلیارد ریال سرمایه درگردش بخش کشاورزی

[ad_1]

« جانعلی بهزادنسب» روز چهارشنبه در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه اکنون صندوق ها عمده تسهیلات را در ازای دریافت اسناد تجاری و تضامین معتبر به سهامداران پرداخت می کنند افزود: از ابتدای تاسیس صندوق (از سال ۱۳۸۳ تا پایان تیرماه ۹۹) تاکنون بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات با هدف تامین بخشی از سرمایه در گردش به جامعه هدف بخش کشاورزی اعطا شد.

مدیرعامل شرکت یاد شده، گفت: تسهیلات مزبور دراختیار سهامداران این صندوق ها که حدود هشت هزار تشکل وتعاونی به عنوان سهامداران حقوقی و بیش از ۱۱۸ هزار تولید کننده و بهره بردار به عنوان سهامداران حقیقی قرار گرفت.

به گفته وی، بالغ بر ۷۸ درصد از تسهیلات یاد شده به شکل قرض الحسنه با کارمزد چهار درصد و بقیه از منابع بانک های کشور با توجه به تفاهم نامه تامین شده است.

بهزاد نسب گفت: توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ضمن تامین امنیت غذایی، موجب ارتقای ارزش افزوده، بهره وری، توسعه صادرات غیرنفتی ، افزایش فرصت های شغلی پایدار، تامین مواد اولیه صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه خدمات فنی و ارتقای ظرفیت توانمندسازی بخش و مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی می شود.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی تصریح کرد: سرمایه گذاری و نظام تامین مالی و اعتباری در بخش کشاورزی به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های توسعه پایدار بخش کشاورزی محسوب می شود بنابراین با توجه به نبود نظام تامین مالی و اعتباری و زیرساخت منسجم متکی به ظرفیت های مردمی درون زا، تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به نمایندگی از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

بهزاد نسب گفت: واقعیت اینکه از ابتدای شروع سال ۱۳۸۳ تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۵۴ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطوح مختلف تشکیل شده که ۳۲ صندوق استانی، ۱۰ صندوق تخصصی و محصولی، ۱۹ صندوق زنان روستایی و عشایری، ۱۰ صندوق منابع طبیعی و ۸۳ صندوق شهرستانی شکل گرفتند.

وی اضافه کرد: سرمایه این صندوق ها بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد ریال و حداکثر سهم مشارکت دولت در سرمایه این صندوق ها ۴۹ درصد و حداقل سهم بخش غیردولتی ۵۱ درصد است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی افزود: تعداد سهامداران این صندوق ها تا مقطع زمانی یاد شده شامل هفت هزا رو ۹۹۶ سهامدار حقوقی ( در قالب تشکل ها ، تعاونی های فعال در بخش کشاورزی ) و تعداد ۱۱۸ هزارو ۲۸۱ سهامداران حقیقی (تولیدکنندگان و بهره برداران این بخش ) می شود.

بهزادنسب تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید سال ۹۲ تا پایان تیرماه ۹۹  تعداد صندوق ها از ۷۲ صندوق با سرمایه چهار هزارو ۲۷۴ میلیارد ریال به تعداد ۱۵۴ صندوق با سرمایه ای بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و تعداد سهامداران حقوقی از پنج هزارو ۶۷۸ تشکل به هفت هزار و ۹۹۶ تشکل و تعداد ۱۳ هزارو ۸۶۷ سهامدار حقیقی به ۱۱۸ هزارو ۲۸۱ سهامدار ارتقا یافته است.

وی گفت: نظر به اینکه دریافت کنندگان تسهیلات از صندوق ها سهامداران صندوق محسوب می شوند و با توجه به شناخت کافی بهره برداران نسبت به یکدیگر و بهره مندی صندوق ها از سرمایه اجتماعی در بخش کشاورزی و اشتراک منافع آنها در سرمایه صندوق ریسک وصول نشدن تسهیلات کاهش یافته، از این رو لزومی به اخذ وثایق سنگین نیست.

بهزاد نسب افزود: کل اعتبارات پرداختی عاملیت ها از سوی صندوق ها به بهره برداران بخش های مختلف از ۱۳۸۷ تا پایان تیرماه ۹۹ مبلغ ۵۸ هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۹ هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال آن از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۱ و مبلغ ۴۹ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال آن از سال ۱۳۹۲ تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ پرداخت شد.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید