آموزشگاه مجازی الکترونیک و رباتیک

آموزش جامع میکروکنترلAVR

تعداد کل دانشجویان دوره50

دانشجویانی که در حال حاضر در این دوره شرکت کرده اند

شرکت در دوره1 ظرفیت باقیمانده
  • 51000 تومان
  • 30 روز
  • 1 ظرفیت
  • گواهی پایان دوره

جستجوی دوره

Recent Posts

رفتن به نوارابزار