آموزشگاه مجازی الکترونیک و رباتیک

آموزش جامع رسپبری پای

تعداد کل دانشجویان دوره96

دانشجویانی که در حال حاضر در این دوره شرکت کرده اند

شرکت در دوره6 ظرفیت باقیمانده
  • 35000 تومان
  • 0 روز
  • 6 ظرفیت

جستجوی دوره

Recent Posts

رفتن به نوارابزار