آموزشگاه مجازی الکترونیک و رباتیک

آموزش جامع الکترونیک

تعداد کل دانشجویان دوره143

دانشجویانی که در حال حاضر در این دوره شرکت کرده اند

شرکت در دوره3 ظرفیت باقیمانده
  • 40000 تومان
  • 10 روز
  • 3 ظرفیت

جستجوی دوره

Recent Posts

رفتن به نوارابزار